April har varit en hektisk månad med rekordmånga nya kunder för Ancon AB. I Stockholm har många krogar bytt till Ancon. Vi har påbörjat rekrytering av fler medarbetare till kontoret i Stockholm då efterfrågan är skyhög.

Vi välkomnar med glädje:

I dagsläget kör cirka 200 krogar i Stockholm Ancons kassasystem.

Inom kort kommer vi få möjlighet att välkomna ytterligare kunder i så väl Stockholm som resten av landet. Vi är glada över att få vara med och hjälpa er!