Skip links
Varför är restaurang så dyrt

Varför är restaurang så dyrt?

Varför är restaurang så dyrt? Många restauranger höjer nu priserna på maten eftersom kostnaderna för råvaror ökar på grund av inflation och krig i Ukraina. Restaurangägare rapporterar att de har gjort en liten justering av priserna för att kompensera för högre råvarukostnader som experter tror kan öka med 20 till 30 procent.

Se hur du kan effektivisera arbetet med vårt kassasystem för restauranger.

Varför blir maten dyrare?

Matpriserna har ökat på senare tid på grund av flera faktorer.

  • Priserna på bränsle och reservdelar till lantbruksmaskiner har ökat, vilket har lett till högre frakt- och transportkostnader.
  • De höga energipriserna har även påverkat kostnaderna för drift av moderna lantbruksanläggningar och fabriker.
  • Tillverkning av mineralgödsel är en energikrävande process som också har blivit dyrare.
  • Priset på spannmål som används som råvara och djurfoder har också ökat på grund av bristande tillgång och variationer i skördar.
  • En annan faktor som kan öka matpriserna är brist på konkurrens i dagligvaruhandeln.

Allt detta leder till att matpriserna ökar och att matproducenter och lantbrukare tvingas höja sina priser för att täcka sina kostnader.

Varför påverkar omvärldsläget hur dyrt det är på restaurang?

Geopolitisk oro och konflikter påverkar matpriserna runt om i världen, och Rysslands krig i Ukraina har inte varit något undantag. Matpriserna har ökat på grund av flera faktorer som högre priser på bränsle, mineralgödsel och spannmål, men kriget har förvärrat läget.

Ryssland och Ukraina har en viktig roll i världens spannmålsproduktion eftersom de tillsammans står för 25 procent av veteexporten. Detta innebär att eventuella störningar i spannmålsproduktionen i dessa länder kan ha en stor påverkan på globala matpriser.

Restauranger som använder sig av importerade råvaror från länder som påverkas av de geopolitiska oroligheterna och höjda priser kan behöva höja priserna på maten för att täcka kostnaderna. Dessutom kan högre energipriser och kostnader för transporter och bränsle påverka restaurangernas kostnader för att tillaga och leverera mat.

Allt detta kan leda till att restauranger höjer sina priser, vilket i sin tur kan påverka efterfrågan och konsumtionen av mat på restauranger.

Källa: https://www.wwf.se/mat-och-jordbruk/varfor-hojs-matpriserna/