Skip links

Välkommen Helena!

Idag blev det klart att Helena Appelgren rekryterats till Ancon AB. Helena kommer arbeta med administration, ekonomi och kundvård.

– Rekryteringen är viktig då vi får mer resurser till att hålla en nära kontakt med våra kunder, kommenterar bolagets VD Mikke Hermansson.

Vi hälsar Helena välkommen! Totalt är vi nu 16 medarbetare på Ancon AB.