Vi på Ancon har länge undrat vad en kopp kaffe kostar på cafe. Därför har vi tagit reda på just detta och vilka faktorer som kan påverka priset förutom caféets hyra, personalkostnader och diverse avgifter.

För många av oss fungerar kaffe som bränsle, vi tankar kroppen med kaffe på morgonen och under hela dagen. Genomsnittssvensken dricker nio koppar kaffe om dagen!

Men det har blivit väldigt dyrt med kaffe på caféerna i Sverige. Man har dock lätt att glömma bort vilka faktorer som spelar in på kaffepriset, som vi nämnt tidigare påverkas priset av löner, hyra etcetera.

Vad kostar en kopp kaffe på cafe? – Genomsnittspris på cafeer i Stockholm

Det skiljer sig väldigt mycket åt mellan olika cafeer, vissa tar 50 kronor för en kopp kaffe och andra tar 20 kronor. Genomsnittspriset för en kopp kaffe runt om i Stockholm är:

30 kr – Genomsnittspriset för en kopp svart kaffe.

42 kr – Genomsnittspriset för en kopp havrelatte.

23 kr – Genomsnittspriset för en enkel espresso.

Vad styr kaffepriset?

Vad en kopp kaffe kostar på cafe beror till stor del även på omgivningsfaktorer, förutom de kostnader som tillkommer när man driver ett cafe.

Till exempel spelar klimatförändringar stor roll. Klimatet påverkar kvantitet, kvalitet och priset av råvaran som man behöver för att framställa kaffe. Därmed påverkas priset på kaffet du köper. Enligt ICO (International Coffee Organization) har priset för den vanligaste kaffebönan (arabicabönan) ökat med ungefär 90%, när priset på kaffebönan stiger gör även priset på kaffe det.

Klimatförändringarna har gjort att skördar i Brasilien och andra kaffeproducerande länder blivit lidande, det har drabbats av torka, för mycket regn, svampangrepp och andra faktorer som har gjort att skördarna blivit mycket mindre när efterfrågan är densamma, vilket gör att priset ökar.

Utöver detta styrs priset till stor del av bland annat: Konjunkturer, utbud, valutakurs, marknadsfluktuationer och konkurrens. En stor del av priset utgörs alltså av priset på råvaran (kaffebönan) som krävs för att framställa kaffe och kaffemarknaden i sin helhet.