Detta beror väldigt mycket på vilken typ av restaurang du besöker, och det är svårt att säga på rak arm vad en flaska vin kostar på restaurang eftersom priset kan variera väldigt mycket. Dels beror det på vilket typ av vin du vill ha, är det husets vin eller är det av den finare sorten? Något som man med säkerhet kan säga är att ekonomin spelar stor roll, hur stor vinst vill restaurangen göra på en flaska vin? I exempelvis Stockholm kan priset på ett glas husets vin variera mellan 70–140 kronor. En flaska vin kan variera från allt mellan 250 kronor upp till tusentals kronor. Frågan som kvarstår är: hur mycket är du villig att spendera på vinet? Det bästa sättet att reda på vad restaurangen tar för en flaska vin är att antingen kontakta restaurangen eller se om det har en vin meny på nätet. Läs vidare för varför en flaska vin kostar så mycket på restaurang.

Varför är vin dyrare på restaurang än Systembolaget?

Det finns en del faktorer man måste ta i beaktning på varför en flaska vin kostar mer på restaurang än på Systembolaget. Dels handlar det om ekonomin, hur mycket restaurangen vill tjäna men det handlar även om olika kostnader.

Lokalhyra: Både restaurang och Systembolaget har en lokalhyra, hyran avgörs till största del av läget.

Lokal: restauranger har lagstiftning som reglerar hur lokalen skall se ut till exempel kök, fläktar, kylar, fettavskiljare, det skall även finnas en toa per 50 gäster vilket ger höga kostnader. Systembolaget har inte dessa föreskrifter.

Interiör: restauranger eller kedjor och liknande har interiörer som oftast har ett stort slitage, vilket ger höga kostnader. Systembolagets interiör är lämplig för sitt ändamål och relativt hållbar vilket ger låga kostnader.

Utrustning: Restauranger har ett stort slitage på dess utrustning till exempel köksmaskiner, arbetsskor (ej sneakers), kläder, dukar, knivar, allt detta har relativt kort hållbarhet och detta ger höga kostnader. Systembolaget har också viss utrustning såsom kundvagnar och kassaterminaler detta har tämligen hög hållbarhet och behöver bytas ut relativt sällan vilket sänker kostnaden.

Förbrukningsmaterial: Restaurang har en hel del förbrukningsvaror, servetter, hygienpapper etcetera, detta medför höga kostnader. Systembolaget använder sig mycket av påsar som de tar betalt för, detta ger intäkter.

Öppettider: Restauranger har oftast längre öppettider vilket medför högre personalkostnader. Systembolaget har också personalkostnader men dessa är standard för branschen.

Avgifter: Restauranger har en hel del avgifter, såsom stimavgift för musiken som spelas. En relativt hög kostnad. Systembolaget har inte musik och har därför inte kostnader för detta.

Allt detta leder i slutändan till att restauranger har högre kostnader och därför kostar en flaska vin relativt mycket på restaurang. Men som sagts tidigare varierar priset väldigt mycket mellan olika typer av restauranger.