Ett storkök är en del av produktionen i ett så kallat storhushåll. Ett storhushåll är en anläggning som ska se till att personer tillhörande exempelvis ett hem eller en arbetsplats ska få tillgång till mat. Exempel på storhushåll är skolmatsalar, restauranger på militäranläggningar, på sjukhus och restauranger för annan typ av personal. Läs vidare för skillnader mellan storkök och restaurang!

 

Olika behov kräver finess – storkök och restaurang

Storkök är till för att laga ett fåtal maträtter till en större mängd människor samtidigt och det är hela delen från att varorna kommer in i lokalerna till det att de lämnas ut eller att maten serveras till gästerna.

Maten i storköken tillagas innan gästerna kommer dit och finns redo. Storköken måste oftast ha olika typer av rätter att erbjuda utan att göra det för överväldigande för de arbetande. Detta då det inom de olika anläggningarna kan finnas personer som äter viss typ av kost, exempelvis vegetariskt eller glutenfritt.  Vid restaurang besök får gästerna i stället en meny där de kan välja olika maträtter och maten tillagas först efter att gästen bestämt vad den vill äta.

 

Typer av Storkök – Tillagningskök och mottagningskök

Storkök kan även delas in i två olika typer av kök, tillagningskök och mottagningskök. Tillagningskök innebär att all typ av mat lagas där med hjälp av all typ av råvaror. Dessa skickas sedan vidare till mottagningsköket som i vissa fall kan tillaga pasta, ris, potatis och grönsaker. Så ser det oftast inte ut på restauranger utan där lagas all mat på samma plats av kocken eller av kockarna.

 

Tillagningsmetoder 

I storkök används oftast stekplattor i stället för vanliga stekpannor som används på restaurang. Detta för att i storkök kunna steka exempelvis flera köttbitar samtidigt medan det i restauranger steks en eller ett mindre antal åt gången. I storkök finns det ofta även inbyggda omrörare i olika större kastruller för att de anställda ska slippa stå och röra om större grytor, till skillnad från på restaurang där kockarna står och tillagar det mesta för hand och rör om allt manuellt.