Vad är franchise? Franchise är en affärsmodell som har blivit alltmer populär under de senaste åren. Den ger entreprenörer möjlighet att starta ett eget företag med stöd från ett etablerat varumärke och en beprövad affärsidé.

Genom att använda franchiseföretagets varumärke och affärskoncept kan franchisetagaren dra nytta av företagets marknadsförings- och försäljningsstrategier, samt ta del av utbildning och stöd inom områden som inköp, drift och personalhantering.

Franchise innebär att ett företag tillåter andra företag att använda sitt varumärke och affärskoncept mot en avgift som kallas royalty. Denna avgift kan ofta vara en procentuell andel av franchisetagarens omsättning.

Kika på våra kassasystem för franchise.

Fördelar och nackdelar

Fördelar

Att välja att starta ett företag som franchisetagare har både fördelar och nackdelar. Genom att använda franchiseföretagets varumärke kan franchisetagaren dra nytta av varumärkets goodwill och kundlojalitet, vilket kan bidra till ökad försäljning och bättre resultat.

Samtidigt har franchisetagaren möjlighet att dra nytta av franchiseföretagets etablerade system och processer, vilket kan minska risken för felaktiga beslut och öka chanserna till framgång.

En annan fördel med franchise är att det ger företagare möjlighet att dra nytta av ekonomiska skalfördelar genom att dela kostnader och resurser med andra franchisetagare. Detta kan bidra till minskade kostnader och ökad lönsamhet.

Nackdelar

Men samtidigt innebär det också nackdelar. Som franchisetagare är man starkt knuten till franchiseföretagets koncept och varumärke, och har inte möjlighet att gå utanför ramarna för det uppsatta affärskonceptet. Dessutom måste franchisetagaren betala en avgift till franchiseföretaget. Oftast en procentuell del av sin omsättning, för att få använda varumärket och affärskonceptet. Det kan göra det svårt att generera höga vinster och bli oberoende gentemot franchiseföretaget.

I slutändan är det upp till var och en att avgöra om fördelarna överväger nackdelarna eller tvärtom när det gäller att välja franchise som affärsmodell.

Exempel på franchise i Sverige

McDonald’s är en av de mest framgångsrika restaurangkedjorna i världen.

7 Eleven  är en butikskedja som har en stor global närvaro med över 70 000 butiker i över 15 länder.

Burger King är en annan stor spelare inom snabbmatsindustrin och en av McDonald’s största konkurrenter.

ICA är en av de största dagligvarukedjorna i Sverige och har en betydande närvaro i Norden.

Källa: https://www.foretagarna.se/driva-eget-foretag/foretagsformer/