Från vänster: Mikke Hermansson(VD), Mattias Delin(Utvecklingschef)

Från vänster: Mikke Hermansson, Mattias Delin

Den 16/9 tillträdde Mattias Delin som utvecklingschef på Ancon AB. Mattias anställdes som systemutvecklare 2013 och påbörjade under 2014 applikationen Ancon G2. Sedan dess har G2 utvecklats till ett större projekt och omfattar idag en komplett plattform med betallösningar för restaurangbranschen.

– Mattias är en duktig systemutvecklare som kontinuerligt tagit större ansvar och växt till en nyckelperson hos oss. Mattias kommer avlasta mig vilket är nödvändigt för att vi inte ska tappa fart, kommenterar bolagets VD, Mikke Hermansson.

Ancon AB är i en expansiv fas och har idag 17 medarbetare med huvudkontor i Lysekil, utvecklingsavdelningen består av åtta personer. Nyligen expanderade bolaget till Göteborg. Ancon utvecklar en ny IT-plattform som kommer bli grunden för bolagets framtida produkter och tjänster.

– Vi befinner oss i början av en spännande resa och jag ser fram emot att ansvara för Ancons utvecklingsavdelning, kommenterar Ancons nytillträdda utvecklingschef, Mattias Delin.

Mer information? 
Mikke Hermansson, VD, mikke@ancon, 0523-780 865
Mattias Delin, Utvecklingschef, mattias@ancon.se, 0523-780 866