När infördes rökförbud på restauranger i Sverige? Redan den 1 juni 2005 blev det förbjudet att röka i restauranger, ni som är födda tidigare än så minns nog att man kunde röka inomhus på restauranger! Det fanns ofta en sektion för rökare och de andra fick sitta på andra sidan restaurangen. 2005 förbjöd man detta, men man kan kunde fortfarande röka på uteserveringar. Detta ändrades 1 juli 2019 när regeringen tillsatte en ny lag om tobak. Hädanefter gäller rökförbud i alla serveringsmiljöer både inomhus och utomhus.

Lagen innehåller regler om rökfria miljöer. Detta påverkar givetvis dig som näringsidkare. Driver du verksamheter som allmänheten har tillgång till måste du informera om rökförbudet, ansvaret ligger på näringsidkaren eller fastighetsägare att skylta upp och informera om rökförbudet.

När brukar restauranger normalt stänga?

Rökförbud på restauranger i Sverige

Rökförbudet gäller på alla uteserveringar, utanför till exempel caféer och restauranger, entrén till lokaler och andra platser allmänheten har tillgång till, till exempel mataffärer, järnvägsstationer, lokaler för hälso- och sjukvård. I stort sett alla entréer till byggnader som allmänheten har tillgång till.

Många är nog fundersamma på vem ansvaret för rökförbudet ligger på, och det är den som har verkliga möjligheter att se till att förbudet följs som bär ansvaret. Till exempel är det ägaren till restaurangen som måste se till att de följs och skylta upp, på allmän mark är det kommunen som ser till att förbudet följs, och butiksägare ser till att rökförbudet följs utanför entrén till dennes butik.

Krav på den ansvarige för rökförbudet

Det finns en del krav på den som har ansvaret för rökförbudet. Detta gäller information, skyltning och tillrättavisningar. Den ansvarige måste på ett tydligt sätt informera om rökförbudet genom att skylta upp. Skyltarna måste vara tydliga så att man förstår att det gäller ett rökförbud. Om det krävs ska även den ansvarige påpeka om rökförbudet. Man måste även ta bort askkoppar och liknande där det tidigare varit tillåtet att röka samt att om någon inte följer rökförbudet har man rätt att avvisa personen i fråga.