I Sverige har vi lagar och förordningar som reglerar hur många timmar och dagar en arbetstagare får arbeta per dygn, per vecka och år. Denna lag kallas för arbetstidslagen som också tar upp hur mycket rast man har rätt till och hur lång natt/dygnsvila man ska ha. Det finns även särskilda regler för hur minderåriga får arbeta. Hur många helger i rad får man jobba på restaurang då enligt regler och lagar? Utöver lagar och förordningar är man även bunden genom kollektivavtal.

Läs även: Hur länge får man jobba utan rast på restaurang? 

Hur många helger i rad får man jobba på restaurang enligt kollektivavtal?

Arbetstidslagen gäller, dock med viss avvikelse allt arbete som görs i Sverige. Så länge man är verksam i Sverige gäller lagen vare sig det handlar om svenska eller utländska företag. Arbetstidslagen kan dock komma att avtalas bort genom kollektivavtal. Detta betyder att kollektivavtalet kan komma att substituera lagen eller delar av lagen. Hur många helger får man då jobba enligt gällande avtal för restaurang?

Ordinarie arbetstid för anställda som arbetar heltid är cirka 38 timmar och 15 minuter. Som på de flesta arbetsplatser räknar man inte rast som arbetstid. För deltidsanställda gäller liknande, skillnaden är att de timmar per vecka man ska arbeta är bestämt i anställningsavtalet. En arbetsvecka får som högst omfatta fem arbetsdagar. Som arbetstagare har man rätt till ledighet 16 sammanhängande lördagar och söndagar per kalenderår. Ledigheten skall vara jämnt uppdelad under kalenderåret. Dock kan överenskommelse mellan arbetstagare och arbetsgivare göra att detta ser annorlunda ut.

Arbetsgivare och arbetstagare eller den lokala fackliga organisationen kan komma överens om undantag från arbetstidslagens föreskrifter om dygnsvila. Dock skall det alltid anges när ledigheten ska kompensera inte inträffad dygnsvila.

Vad innebär detta?

Rent praktiskt kan du arbeta relativt många helger i rad, dock har du alltid rätt till 16 sammanhängande lördagar och söndagar per kalenderår. Men om arbetstagare och arbetsgivare kommit överens om annat så är det detta som gäller. Det är helt enkelt upp till arbetstagaren hur många helger i rad man vill, kan och får jobba i rad på restaurang.