På grund av den rådande pandemin som hela världen befunnit sig i under snart 2 år så har regler kring restaurangbesök ändrats många gånger. Regeringen har under tidens gång infört nya restriktioner och rekommendationer och det är förståeligt att det varit svårt för det svenska folket att hålla koll på vad som gäller. Ansvaret har dock främst legat på restaurangerna att se till att gästerna följer de rådande restriktionerna. Hur många personer får sitta vid samma bord på en restaurang? Läs vidare för att få svar!

Är det många personer som sitter vid ett bord kan de även vilja dela upp notan, med våra smarta betalningslösningar går det snabbt och enkelt att göra just det.

Hur ser restriktionerna ut i dagsläget? 

Tidigare har det varit allt från 8 personer vid samma bord till 4 personer vid samma bord med minst en meters mellanrum mellan borden. Till och med öppettiderna för restauranger var ett tag reglerade men det togs bort 1 juli 2021. Från och med 29 september 2021 så har dock alla restriktioner hävts och det finns därför inga riktlinjer kring hur många personer som får sitta vid samma bord. Dock har restaurangen fortfarande ett ansvar att se till att minska smittspridningen genom att ordna en miljö utan trängsel för restaurangbesökarna. Besökarna måste alltså fortfarande kunna hålla ett säkert avstånd till andra besökare och undvika att bli smittade av Covid-19. Vad som exakt menas med trängsel och säkert avstånd till andra besökare är inte definierat då Folkhälsomyndigheten menar att trängsel i pandemin inte skiljer sig från normala förutsättningar.

Vem ansvarar för hur många personer som får sitta vid samma bord på restaurang?

Restaurangbesökarna har själva ett ansvar, precis som överallt annars i samhället, att vara uppmärksamma på eventuella symptom som kan vara Covid-19 och hålla sig hemma om de känner av något sånt. Om restaurangbesökarna tar sitt ansvar genom att stanna hemma vid symptom och om de som driver restaurangerna ser till att minska risken för trängsel så kommer det förhoppningsvis att hjälpa minska smittspridningen och vi kan fortsätta njuta av att sitta obegränsat många vid samma bord på restauranger!