Restaurangbranschen har påverkats en hel del av Covid-19 pandemin. Det har resulterat i bortfall av intäkter, personal som blivit uppsagda samt flertalet restauranger som blivit tvungna att slå igen portarna. Förödande konsekvenser med andra ord. Den svenska regeringen har beslutat att ta bort flera restriktioner och regler för restaurang, café och andra typer av serveringsställen från och med den 29 september. Här har vi samlat information för dig som driver verksamheter inom nämnda branscher och för dig som besökare. 

Hur många får man vara på restaurang efter den 29 september?

Regeringen har beslutat att släppa de restriktioner som gällt för serveringsställen. Detta innebär att caféer och restauranger inte längre har några begränsningar när det gäller till exempel storlek på ert sällskap, hur stort avstånd det skall finnas mellan olika sällskap och inte heller finns det begränsningar gällande stängningstider. Med andra ord har branschen återgått till full verksamhet som det såg ut innan Covid-19 pandemin. 

Avstånd till andra sällskap har generellt sätt varit en åtgärd för att minska risken för spridning av Covid-19. I dagens rådande läge anser regeringen och folkhälsomyndigheten att det inte längre är nödvändigt att hålla avstånd. Däremot bör man ha i åtanke att de individer som inte är fullt vaccinerade fortfarande har ett eget ansvar att hålla avstånd och visa omtanke för sina medmänniskor.  

Läget kan förändras snabbt med tanke på den extraordinära omständighet som pandemin innebär. Därför har folkhälsomyndigheten eller länsstyrelsen i din region alltid möjlighet att begränsa deltagartaket, dessa begränsningar som folkhälsomyndigheten, länsstyrelsen eller regeringen beslutar om kommer alltid gälla före annat. 

Deltagartak vid sammankomster och i lokaler

29 september 2021 har folkhälsomyndigheten beslutat att upphöra med restriktioner gällande restaurangbranschen. Detta betyder kort och gott att du som verksamhetsutövare inte längre begränsas av ett deltagartak. Inte heller blir du som gäst påverkad av de tidigare restriktionerna och kan sitta så många man vill vid en servering eller liknande.