Reading Time: 2 minutes

Det finns lagar som reglerar hur arbetstagare får jobba. Detta kan dock se annorlunda ut utifrån det kollektivavtal som gäller. Inom restaurang ska man enligt praxis ha minst 36 timmars kontinuerlig veckovila. Veckovilan ska helst placeras i slutet av veckan, däremot finns det inga hämningar för hur det placeras, vilket innebär att det ena veckan kan veckovilan läggas i början av veckan och veckan efter det kan den placeras i slutet av veckan, vilket då innebär att du som arbetstagare kan behöva arbeta 11 dagar i sträck utan någon vila. Men normalt sätt ska man erhålla två dagar ledigt under en 7 dagarsperiod.  

Hur många dagar får man jobba i sträck inom restaurang rent praktiskt?

Eftersom det inte regleras i lagen om arbetstid kan man bli tvungen att arbeta i 11 dagar i sträck, detta beroende på hur arbetsgivaren har placerat ut din veckovila. Om de förlägger ena ledighetsperioden till början av veckan och den andra perioden i slutet på nästkommande vecka kan du på så sätt behöva arbeta i 11 dagar i sträck. Men hur effektivt är det för arbetstagaren? Egentligen är det inte optimalt att arbeta så många dagar i sträck då det finns forskning som påvisar att man tappar effektivitet under en så lång sammanhängande period. Upplever du att det påverkar ditt arbete bör du tala med din arbetsgivare så att ni kan komma fram till en gemensam lösning. 

Arbetstid per 24-timmarsperiod 

I lagen om arbetstid är det reglerat att ett arbetspass inte får överstiga 10 timmar, man får inte arbeta 10 timmarspass mer än 3 gånger på en två veckors period. Detta kan dock brytas, däremot måste du alltid ha 11 timmars dygnsvila och 36 timmar veckovila. För att exemplifiera kan det vara så att du arbetar mer än 10 timmar ett pass, men då får du inte börja tidigare än 11 timmar senare dagen efter.