Många som bor i närheten av restauranger, speciellt sommartid när uteserveringar är öppna, störs av musik som spelas. Uteserveringar har en inverkan på ljudnivån i omgivningen och man vill se tydligare regleringar kring detta men det är ett problem som är svårt att komma åt. Restauranger får rent teoretiskt spela musik hur länge man vill, om det sker på offentligt plats, till exempel på en uteservering får ljudnivån inte överstiga 50 decibel efter klockan 22.00. Däremot finns det inte regleringar för hur länge musiken får spelas. 

Läs också: Hur beter man sig på en restaurang?

Finns det regleringar kring hur länge restauranger får spela musik?

På just uteserveringar är det i realiteten oreglerat. Det är ett reellt problem synnerligen under sommarperioden, då krogtäta områden oftast vill spela musik och det är även här som boenden störs mest av det. Ofta stiger ljudvolymen när krogarna ligger i varandras närhet, vilket är ett problem för de boende. 

Det är ett medvetet problem men restauranger har ingen lust att störa sin omgivning, men det är samtidigt ett problem som är svårt att undvika och som restaurangägare bör man visa hänsyn till sin omgivning. När klagomål kommer är de allra flesta krögare sympatiska och tar till sig av klagomålen vilket sen leder till en sänkning av musiken, detta bygger dock bara på restaurangernas välvilja. Om du bor i närheten av restauranger som spelar hög musik har du egentligen inte mycket att säga till om, åtminstone inte om du vill ha stöd av lagar. Restauranger får ju rent teoretiskt spela musik hur länge man vill. 

Kan restauranger där det spelas så pass hög musik att det stör, få böter?

Det har tillkommit en ny lag från om med den 1 juli 2021 som innebär att polisen får utställa böter till de som spelar hög musik och som anses vara störande. Tidigare gick det under lagen förargelseväckande beteende men numera har en egen lag tillkommit som ska adressera problemet med hög musik (gäller främst musik som kommer från bilar).

Rent teoretiskt innebär detta att även musik från till exempel restauranger och uteserveringar som skulle kunna anses vara förargelseväckande beteende kan få böter. Rent praktiskt är det förmodligen en ovanlighet. Man bör dock ha i åtanke att den möjligheten finns och att det är upp till varje polisman att besluta om böter eller inte.