Hur länge får nattklubbar ha öppet? Det har sedan urminnes tider funnits regler i svensk lagstiftning som reglerar de tider då man får servera alkoholhaltiga drycker. I Sverige stadgade man redan på 1600-talet att lokaler där det serverades alkohol inte får ha öppet till senare än 19.00 under vintertid och 21.00 under sommaren. 1860 kom nästa lag om att alkohol får serveras fram till 22.00 och så har det fortsatt till dagens lagar och regler.

Se våra kassasystem för nattklubbar

Varför har vi en alkohollag?

Alkohollagen är en del av Sveriges alkoholpolitik och reglerar bland annat serveringen av alkohol. Reglerna bör begränsa skadlig alkoholkonsumtion som hetskonsumtion, för tidig konsumtion och överdriven konsumtion. Kommunen är tillstånds- och kontrollmyndighet och ska se till att lagen följs.

Enligt alkohollagen får servering av sprit, vin och starköl pågå mellan tiderna 11.00 och 01.00. Dock får tillståndsmyndigheten (i detta fall kommunerna) möjlighet att förlänga de rekommenderade tiderna. Om inget annat har beslutats av kommunen gäller starttiden för servering av sprit, vin och starköl 11.00 och stopptiden 01.00.

Vad menas med normaltid?

Begreppet normaltid avser de tider då serveringen normalt får ske. Med detta menar vi i de fall som inte är undantagna tiderna av tillståndsmyndigheten. Detta betyder att restauranger, barer, nattklubbar och caféer får tidigast börja servera alkohol klockan 11.00 och de skall stänga senast 01.00 (om man inte undantas från denna regel).

Detta innebär i praktiken att flertalet restauranger tilldelas dessa tider. Även om restauranger har varit lokaliserade i känsliga bostadsområden.

I de flesta kommuner ersätts detta också av att kommunen i sina alkoholpolitiska program meddelat vilka serveringstider man planerar att medge i olika delar av kommunen m.m.

Hur länge får dagens nattklubbar ha öppet?

1993 startades ett experiment i Stockholm, där flera restauranger fick servera alkohol fram till klockan fem på morgonen. Detta motiverades med att de ville ta itu med illegala sprit klubbar.

I dagens läge finns det ett fåtal nattklubbar som har öppet till 05.00. Majoriteten av nattklubbarna har öppet mellan 01.00 till 03.00 i storstadområden.