För att svara på frågan ”hur länge får man jobba utan rast på restaurang” måste vi börja med att förklara vad rast innebär och även förklara vad paus innebär. En rast är ett längre avbrott i arbetspasset medan en paus är ett kortare avbrott. Det finns ingen lag som säger exakt hur lång en rast måste vara men riktlinjerna är 30 minuter medan pauser inte har några riktlinjer alls då det är upp till arbetsgivaren att ordna med så många pauser det krävs för arbetstagaren att kunna genomföra sitt arbete. En paus kan vara så lite som att dricka ett glas vatten eller få sitta ner och vila fötterna i några minuter.

Med rast innebär det att du under den perioden får lämna arbetet och att du exempelvis inte behöver svara i telefon. Under pauserna behöver du oftast fortfarande vara tillgänglig och du får inte lämna din arbetsplats.

 

Efter hur lång tid har man rätt till rast? 

Enligt lag ska arbetstagaren inte behöva jobba mer än 5 timmar utan rast men det kan se annorlunda ut beroende på om det finns kollektivavtal på restaurangen och om det finns så är det Hotell- och restaurang-fackets kollektivavtal som är det aktuella. Det är som tidigare nämnt inte fastställt hur lång en rast måste vara enligt lag men den anställde ska kunna ha tid att lämna arbetsplatsen och äta om den så vill. Rasten är inte inräknad i ditt arbetspass och du får alltså inte betalt för den. Om arbetsgivaren vill att den anställde ska ta kortare rast eller jobba på sin rast har den anställda rätt till övertidsersättning.

 

Hur länge får man jobba utan rast på restaurang om man är minderårig?

För minderåriga, alltså ungdomar under 18 år, så ser lagen lite annorlunda ut. Enligt lag har anställda under 18 år rätt till minst 30 minuters sammanhängande rast senast 4,5 timmar efter att de startat sitt arbetspass. Detta får inte heller skilja sig beroende på kollektivavtal utan denna lag gäller för alla anställda under 18 år.