Förutsättningarna för Sveriges cirka 20 000 krögare ser annorlunda ut beroende på vart i Sverige man har sin verksamhet. Hur länge en restaurang får vara öppen skiljer sig alltså åt en hel del. För att man ska driva en restaurang med serveringstillstånd ska man stå i relation till alkohollagens bestämmelser och kommunens regelverk där man driver sin verksamhet.

Eftersom man måste förhålla sig till diverse lagar och kommunernas regelverk kan därför öppettider variera mellan olika kommuner i Sverige. Det betyder kort och gott att den enskilde krögaren styrs av kommunens inställning till typen av näringsverksamhet man bedriver. Detta har gjort att flera kommuner har kraftigt begränsat restaurang- och nöjeslivet.

Vad reglerar hur länge en restaurang får vara öppen?

Det som reglerar vilka öppettider som gäller är kommunens egen regelverk. Krogägaren har egentligen inte så mycket att säga till om, men kan alltid ansöka om dispens i respektive kommun. Om inte kommunen har fattat ett beslut i frågan gäller att alla restauranger skall stänga 01.00.

Regelverket för öppettiderna regleras även till stor del utifrån alkohollagen. Även där finns ramverk för vilka öppettider som gäller och dess syfte är att främst motverka besvär som kan uppstå med onykterhet och oordning.

Reglerna kring serveringstiderna är en mycket viktig del av Sveriges alkoholpolitik, och social hänsyn skall alltid gå före affärsmässiga behov.

Om till exempel en konkurrerade krog har längre öppettider behöver det inte nödvändigtvis motivera att du ska få längre öppettider. Detta beror på att när kommunen ska pröva frågan om öppettider ska man ta i beaktning om serveringstiden kan medföra besvär gällande nykterhet och ordning eller om det kan innebära risker för människors hälsa.

Kommunen tar alltid människor hälsa i första hand. Därför måste tillsynsmyndigheten (kommunen) i varje fall ta olika frågor i beaktning.

Normaltiden för krogars serveringstider är mellan 11.00 och senast 01.00. Om inte kommunen har beslutat något annat. Serveringstider mellan 11.00 och 01.00 är det man kallar för ”normaltiden”.