När du blir uppsagd eller säger upp dig ska du få ett skriftligt besked på detta från arbetsgivaren. På uppsägningsbeskedet skall det stå vilket datum som uppsägningen gäller från, uppsägningstidens längd och när sista anställningsdagen förefaller. För dig som arbetstagare är det viktigt att kontrollera att uppsägningstiden är korrekt. Hur lång uppsägningstid har man på restaurang? För dig som är fast anställd eller tillsvidareanställd som är den korrekta benämningen, avgörs uppsägningstiden av anställningens längd, detta innebär att man räknar den totala anställningstiden oavsett vilka anställningsformer du har besuttit.

Uppsägningstiden är följande:

En månad om du varit anställd mindre än 1 år.

Två månader om du varit anställd minst 2 år men mindre än 4 år.

Tre månader om du varit anställd minst 4 år men mindre än 6 år

Fyra månader om du varit anställd minst 6 år men kortare än 8 år

Fem månader om du varit anställd minst 8 år men kortare än 10 år

Sex månader om du varit anställd minst 10 år.

 

Hur lång uppsägningstid har man inom restaurang när man säger upp sig själv?

Uppsägningstiden som gäller justeras i kollektivavtalet som finns på din arbetsplats. Om det inte existerar ett kollektivavtal regleras detta i lagen om anställningsskydd (LAS). Uppsägningstiden kan variera beroende på din anställningstid och -form. Men normalt sätt gäller 1–3 månaders uppsägningstid när man säger upp sig på eget bevåg.

 

Hur går det till när man säger upp sig?

När man säger upp sig finns det viss formalia man ska anpassa sig efter så att uppsägningen går rätt till. Man bör lämna in ett skrivet brev efter det att man diskuterat med sin chef angående uppsägningen. På brevet bör det framgå datum samt vilken tid uppsägningen diskuterades med chefen, det bör även stå vilken tjänst man säger upp sig ifrån och när sista arbetsdagen inträffar.

När man är tills vidareanställd gäller anställningen till det att den sägs upp eller när uppsägningstiden har gått ut. Denna form av anställning kan säga upp av både arbetstagare och arbetsgivaren, dock måste arbetsgivaren ha ett giltigt skäl för uppsägning.