Om restaurangen du jobbar på går i konkurs innebär det att de inte haft möjlighet att betala sina skulder och förmodligen inte kommer kunna göra det framöver heller. Tingsrätten fattar beslut om ifall ett företag ska gå i konkurs eller inte och utser därefter även en konkursförvaltare. Konkursförvaltaren är en advokat som representerar staten samt de företag som inte fått betalt av restaurangen. Konkursförvaltaren ser över tillgångar och utgifter och beslutar huruvida företaget ska gå vidare med nya ägare eller om det bör avvecklas helt.

 

Hur vet man att restaurangen är på väg att gå i konkurs?

Ett första tecken på att restaurangen du arbetar på håller på att gå i konkurs är att du inte får din lön utbetald i tid. De flesta arbetsgivarna brukar informera sina anställda om att de är på väg att gå i konkurs, eller åtminstone när de väl gått i konkurs, men är du osäker kan du kontakta Kronofogdens kundservice. De kan även ge dig information om vem som är utsedd till konkursförvaltare vilket du behöver veta för att kunna ge en lista på exempelvis timmar du inte fått betalt för. Därefter kan konkursförvaltaren besluta om du har rätt till lönegaranti vilket är ett skydd från staten för anställda som inte fått lön vid konkurs.

 

Hur ska du som anställd gå tillväga om restaurangen gått i konkurs?

Det är väldigt viktigt att du som anställd agerar snabbt då preskriptionstiden på sådana här typ av ärenden är enbart 3 månader. Du kan alltså endast få ersättning för förlorad arbetstid 3 månader räknat från den dagen ansökan om konkurs lämnats in till tingsrätten. Är du som anställd med i facket så är det absolut bästa att kontakta ditt fackförbund så hjälper de dig med den rättsliga biten. Är du inte med i något fackförbund får du själv kontakta tingsrätten och kolla vem som utsetts till konkursförvaltare och lämna in en lista till denne på eventuell lön du inte fått utbetalt.