Sparbanken_Ancon_Arena_logo

Kort efter att verksamhetschefen Pierre Johansson tillträdde på Restaurang Villa i år påbörjades upphandling av nytt betalsystem. Valet föll på Ancon som leverantör av kassasystem och kringliggande IT-tjänster. Restaurang Villa är ett dotterbolag till föreningen Villa Lidköping och har hand om restaurang, bar och alla kiosker i Sparbanken Lidköping Arena.

Villa-Lidköping-RestaurangI samband med den nya IT-miljön drar Restaurang Villa nytta av integrerad kortbetalning vilket medför snabbare service till gästerna. Med Ancons fakturamodul och dess direktkoppling till FortNox spar operativ personal stora mängder tid, även administrativ personal får en betydligt enklare hantering. Handskrivna lappar är ett minne blott och har nu ersatts av enkla knapptryckningar. Den traditionella personalliggaren(grön bok) har ersatts av Ancons digitala instämplingsplatta vilket spar tid för personal och effektiviserar administrationen ytterligare.

Ancon kommer samverka med det lokala IT-bolaget SBL Data för övervakande drift av nätverk samt support på plats.