Ancon Order Villkor

Ancon Order överför matbeställningar från kunden (hädanefter ”kunden”) till den av kunden valda restaurangen. Varje restaurang har specifika öppettider och erbjuder olika alternativ i form av upphämtning och avlämning. När du gör en beställning är varje restaurang ansvarig för att behandla den. Ancon Order försöker alltid upptäcka och varna för eventuella fel men ansvarar inte för försenad eller missad leverans till följd av tekniska problem.

Personlig Information

Ancon Order lagrar all information som anges vid beställningen. Denna information behövs för att tillhandahålla en säker och bra service. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter i vår datapolicy nedan.

Beställning

All personlig information som anges i beställningsformuläret måste vara korrekt och tillhöra den person som beställer produkterna. Ancon Order ansvarar inte för att leveransen uteblev på grund av otillräcklig eller felaktig information i beställningsformuläret.

Produkter

Ancon Order syftar till att alltid hålla sidan uppdaterad för eventuella ändringar i produktsortimentet, men vi reserverar oss för att vissa produkter kan vara slut i lager. Varje restaurang ansvarar för att informera kunden om detta och erbjuda ett alternativ. Varje restaurang har det yttersta ansvaret för kvaliteten på sina produkter. Om kunden har klagomål om enskilda produkter bör kunden först ta upp detta med den enskilda restaurangen.

Betalning

Alla beställningar via Ancon Order är bindande. Betalning ska göras i den valuta som presenteras vid betalningstillfället.

Alla priser på Ancon Order är inklusive moms om inte annat anges. Momsen på mat är 12% vid upphämtning och avlämning och annars är mervärdesskatten 25%. Kvitto erhålls i Ancon Order efter en genomförd order.

Leverans

Ancon Order och dess anslutna restauranger syftar till att erbjuda kortast möjliga leveranstid och att alltid komma i tid. Leveransen hanteras vanligtvis av restaurangen. Leveranstider varierar för olika tider på dygnet. Vi reserverar oss för eventuella förseningar till exempel på grund av lång orderkö eller trafikproblem. Under särskilt långa leveranstider har restaurangen det yttersta ansvaret att informera kunden om detta.

Kunden ansvarar för att ange rätt adress och kontaktinformation. Om kunden inte kan nås på det angivna telefonnumret utförs beställningen felaktigt och det finns ingen ytterligare leveransskyldighet. För bristande leverans till följd av att kunden inte kan nås betalas ingen ersättning från Ancon Order.

Varje restaurang har specifika utkörningsområden och restaurangen har rätt att neka utkörning till områden utanför dessa. Möjliga leveranskostnader visas på beställningen och varierar mellan olika restauranger.

Återköp & Ångerrätt

Utkörd mat och livsmedel är undantagen ångerrätten i distans – och hemförsäljningslagen. Utdrag ur konsumentverkets informationsbroschyr om distans- och hemförsäljningslagen (PDF):

Enl.  distans – och hemförsäljningslagen har du ingen ångerrätt om du köper livsmedel eller andra varor för ett hushålls löpande förbrukning, om varorna ska levereras till en konsumentbostad eller arbetsplats i ett distributionssystem med regelbunden utkörning.

Missbruk

Ancon Order lagrar kundens IP-adress och annan värdefull information om kundens internetleverantör för att kunna spåra kunden vid missbruk av tjänsten. Vi rapporterar till polisen och undersöker alla typer av missbruk av våra tjänster på Ancon Order.

Ändringar till villkoren

Ancon Order har rätt att ändra dessa villkor utan att få ditt förhandsgodkännande. Ancon Order informerar om förändringen minst en vecka innan den träder i kraft. Informationen finns på webbplatsen. Genom att fortsätta använda Ancon Order efter att ändringen träder i kraft godkänner du ändringen.

Kontaktinformation

Ancon AB
Organisationsnummer: 556257-3039
www.utv1.mellaker.se
010-4050900
Södra Hamngatan 4b, 45333 LYSEKIL.

 

Vi följer rekommendationerna från Allmänna reklamationsnämnden.

Cookiezzzz…yeah… we know.. you know.. they made us do it!! But hey. Cookies are awesome in Anconland. We use only the best magic cookies to provide you with a super duper browsing experience. Not sure? Here take a look at the recipe!