Etablering av Ancon i Göteborg

Ancon AB rekryterar ny kundansvarig till Göteborgskontoret. Jimmy Bölja påbörjade sin första arbetsdag på Ancon AB 16/6-2015.

– I och med rekryteringen av Jimmy har vi kapacitet att hålla en tät kontakt med våra kunder i Göteborgsområdet, kommenterar bolagets VD Mikke Hermansson.

Ancon AB hade på 90-talet kontor i Göteborg, detta avvecklades i samband med att bolaget övergick från att tillhandahålla IT-utbildningar till att utveckla kassasystem 1998. Ancon har idag en stor kundbas i Göteborg med kringliggande kommuner.

– Göteborg är en viktig och expansiv marknad, etableringen är ett naturligt steg i vår tillväxtplan. Framöver går vi vidare med etablering i Stockholm, fortsätter Mikke.

– Kunder i vår bransch behöver kontinuerlig konsultation för att nyttja de bästa lösningarna avseende kassasystem, betalterminaler, administrativa verktyg och IT-infrastruktur. Tack vare nära kundrelationer hjälper vi våra kunder att använda rätt lösningar för deras specifika behov, avslutar Mikke Hermansson.

Kontaktinformation
Mikke Hermansson
Tel: 0523-131 00
E-post: mikke@ancon.se

Jimmy Bölja
Tel: 0523 – 780 858
E-post: jimmy.bolja@ancon.se